Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Learning TDMU

[3]. Hướng dẫn quản lý khóa học dành cho giảng viên

[3]. Hướng dẫn quản lý khóa học dành cho giảng viên

Bởi Huỳnh Luân -
Số lượng các câu trả lời: 0
Thầy, cô xem file hướng dẫn đính kèm bên dưới hoặc Video đi kèm


Hướng dẫn cách tạo khóa học, chỉnh sửa cài đặt khóa học:


Hướng dẫn các thao tác trong quản lý khóa học