Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Learning TDMU

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Learning TDMU


DiscussionStarted byRepliesLast post
PinnedHướng dẫn sử dụng hệ thống tin nhắn mới 0 Elearning TDMU
PinnedKB001: Đăng nhập và thay đổi thông tin cá nhân (giảng viên và sinh viên) 0 Khiết Bùi Thanh
[8]. Template elearning + hướng dẫn rubric, thiết lập bảng điểm 0 Tấn Lộc Nguyễn
[7]. Hướng dẫn soạn trắc nghiệm short answer 0 Tấn Lộc Nguyễn
Hướng dẫn sử dụng elearning -khoá học OnCDW 0 Tấn Lộc Nguyễn
Khóa học backup 0 Tấn Lộc Nguyễn
[6]. Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho Sinh viên 0 Luân Huỳnh
[3]. Hướng dẫn quản lý khóa học dành cho giảng viên 0 Luân Huỳnh
[5]. Phần mềm hỗ trợ soạn câu hỏi trắc nghiệm ExamView 0 Luân Huỳnh
[2]. Lấy lại mật khẩu khi quên qua email 0 Luân Huỳnh
[4]. Hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm 0 Luân Huỳnh