Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Learning TDMU

[4]. Hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm

[4]. Hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm

by Luân Huỳnh -
Number of replies: 0

Thầy, cô xem Video hướng dẫn soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm hoặc file hướng dẫn đính kèm bên dưới
(Edited by Bùi Thanh Khiết - original submission Thứ ba, 12 Tháng bảy 2016, 11:29 AM)

(Edited by Bùi Thanh Khiết - original submission Thứ bảy, 16 Tháng bảy 2016, 9:43 AM)