Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Learning TDMU

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Learning TDMU

ディスカッション一覧です。11 / 11 ディスカッションを表示します。
  ディスカッション ディスカッション開始 返信 最新の投稿 作成  
Hướng dẫn sử dụng hệ thống tin nhắn mới
画像 TDMU Elearning
TDMU Elearning
0 2017年 09月 17日(Sun) 09:42
KB001: Đăng nhập và thay đổi thông tin cá nhân (giảng viên và sinh viên)
画像 Bùi Thanh Khiết
Bùi Thanh Khiết
0 2016年 07月 10日(Sun) 18:04
[8]. Template elearning + hướng dẫn rubric, thiết lập bảng điểm
画像 Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
0 2019年 06月 7日(Fri) 08:31
[7]. Hướng dẫn soạn trắc nghiệm short answer
画像 Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
0 2019年 06月 5日(Wed) 15:52
Hướng dẫn sử dụng elearning -khoá học OnCDW
画像 Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
0 2019年 04月 4日(Thu) 15:46
Khóa học backup
画像 Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
0 2017年 06月 9日(Fri) 09:35
[6]. Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho Sinh viên
画像 Huỳnh Luân
Huỳnh Luân
0 2016年 07月 16日(Sat) 00:45
[3]. Hướng dẫn quản lý khóa học dành cho giảng viên
画像 Huỳnh Luân
Huỳnh Luân
0 2016年 07月 16日(Sat) 00:47
[5]. Phần mềm hỗ trợ soạn câu hỏi trắc nghiệm ExamView
画像 Huỳnh Luân
Huỳnh Luân
0 2016年 07月 12日(Tue) 11:31
[2]. Lấy lại mật khẩu khi quên qua email
画像 Huỳnh Luân
Huỳnh Luân
0 2016年 07月 15日(Fri) 23:41
[4]. Hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm
画像 Huỳnh Luân
Huỳnh Luân
0 2016年 07月 12日(Tue) 11:27