Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Learning TDMU

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Learning TDMU

Showing 11 of 11 discussions
  Diễn đàn Người khởi tạo Phúc đáp Bài viết gần đây nhất Created  
Hướng dẫn sử dụng hệ thống tin nhắn mới
Hình của TDMU Elearning
TDMU Elearning
0 Sun, 17 Sep 2017, 9:42 AM
KB001: Đăng nhập và thay đổi thông tin cá nhân (giảng viên và sinh viên)
Hình của Bùi Thanh Khiết
Bùi Thanh Khiết
0 Sun, 10 Jul 2016, 6:04 PM
[8]. Template elearning + hướng dẫn rubric, thiết lập bảng điểm
Hình của Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
0 Fri, 7 Jun 2019, 8:31 AM
[7]. Hướng dẫn soạn trắc nghiệm short answer
Hình của Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
0 Wed, 5 Jun 2019, 3:52 PM
Hướng dẫn sử dụng elearning -khoá học OnCDW
Hình của Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
0 Thu, 4 Apr 2019, 3:46 PM
Khóa học backup
Hình của Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
0 Fri, 9 Jun 2017, 9:35 AM
[6]. Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho Sinh viên
Hình của Huỳnh Luân
Huỳnh Luân
0 Sat, 16 Jul 2016, 12:45 AM
[3]. Hướng dẫn quản lý khóa học dành cho giảng viên
Hình của Huỳnh Luân
Huỳnh Luân
0 Sat, 16 Jul 2016, 12:47 AM
[5]. Phần mềm hỗ trợ soạn câu hỏi trắc nghiệm ExamView
Hình của Huỳnh Luân
Huỳnh Luân
0 Tue, 12 Jul 2016, 11:31 AM
[2]. Lấy lại mật khẩu khi quên qua email
Hình của Huỳnh Luân
Huỳnh Luân
0 Fri, 15 Jul 2016, 11:41 PM
[4]. Hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm
Hình của Huỳnh Luân
Huỳnh Luân
0 Tue, 12 Jul 2016, 11:27 AM