FAQ - Câu hỏi thường gặp

ディスカッション一覧です。9 / 9 ディスカッションを表示します。
  ディスカッション ディスカッション開始 返信 最新の投稿 作成  
lỗi hệ thống không làm được bài
画像 Đỗ Thị Linh
Đỗ Thị Linh
0 2019年 11月 22日(Fri) 22:17
Không thể vào group chat.
画像 Phạm Thị Hồng Ngọc
Phạm Thị Hồng Ngọc
0 2019年 09月 6日(Fri) 13:25
Điểm danh
画像 DC078.17.03_D17TC02 Bùi Thị Bích Ngọc
DC078.17.03_D17TC02 Bùi Thị Bích Ngọc
0 2019年 08月 27日(Tue) 13:52
Đang làm bài được 10p tự động kết thúc
画像 Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
0 2019年 07月 8日(Mon) 00:43
Không thể làm bài kiểm tra và tham gia lớp học trực tuyến
画像 Hoàng Bá Cường
Hoàng Bá Cường
0 2019年 01月 24日(Thu) 00:20
Đang làm bài tập onl thì trang bảo trì
画像 Lê Nguyệt Hoàng Nhi
Lê Nguyệt Hoàng Nhi
0 2019年 01月 21日(Mon) 05:31
bị văng ra khỏi khóa học
画像 Lê Vĩnh Minh
Lê Vĩnh Minh
1 2018年 10月 8日(Mon) 22:18
về các khóa học của tôi
画像 Lê Công Minh
Lê Công Minh
1 2018年 05月 2日(Wed) 16:34
Cách điều chỉnh khi soạn thảo đề thi trắc nghiệm
画像 Trần Trung Chung
Trần Trung Chung
1 2017年 08月 17日(Thu) 15:37